Mitteltonschwerhörigkeit: Ursachen, Symptome, Behandlung

Slyšení středního tónu: Definice

Sub -forma smyslové ztráty sluchu tvoří ztrátu sluchu v polovině. Zatímco střední frekvenční rozsah je obvykle nejcitlivější na poslech, v této oblasti dochází ke ztrátě sluchu ve ztrátě sluchu. Pokud k tomu dojde v kombinaci s ztrátou sluchu s vysokým zvukem nebo s nízkým zvukem, dochází k ztrátě sluchu . Kombinace ztráty sluchu obvykle dochází s rostoucím věkem.

Příčiny ztráty sluchu

Výskyt ztráty sluchu středního tónu vyplývá z problémů ve vnitřním uchu, přesněji v audio šnek (Cochlea). Typ srdce je tedy jedním z

Ošetření Ztráta sluchu v polovině tónu

není vyléčitelný . To je primárně způsobeno skutečností, že dochází k degeneraci vlasových senzorických buněk, což je nenapravitelné. Rovněž nelze zabránit v poslechu středního tónu, jako je tomu v případě většiny jiných typů ztráty sluchu. S pomocí sluchových pomůcek však lze dosáhnout zlepšení příznaků: sluchové pomůcky posilují zhoršený frekvenční rozsah a umožňují tak každodenní porozumění jazyku.