Rozsah

Tyto obecné prodejní podmínky (dále jen AGB) se vztahují na všechny naše online obchod na www.mysecondear.de Smlouvy mezi námi,

Mysecandear Audiology Group GmbH

Regensburger Straße 5, 10777 Berlín

Generální ředitel: Niklas Spichalsky, Julian Alexander Stechert

Okresní soud Berlín-Charlottenburg, registrační číslo: HRB 213510 B

Telefonní číslo: 030 3080 6040

E -mailová adresa: servis@mysecondear.de

a vy jako náš zákazník.

 • Všechny dohody uzavřené mezi vámi a námi v souvislosti s nákupní smlouvou vyplývají zejména z těchto prodejních podmínek, našeho prohlášení o přijetí.
 • Verze těchto smluvních podmínek platných při uzavření smlouvy je Nepřijímáme
 • různé podmínky zákazníka. To platí také, pokud nebudeme výslovně námitky proti zařazení.
 • Závěr smlouvy

 • Prezentace a aplikace článků v našem internetovém obchodě nepředstavují závaznou nabídku k uzavření smlouvy o nákupu. Všechny položky do virtuálního nákupního košíku můžete přidat během procesu nákupu kliknutím na „do nákupního košíku“ po volání sluchadlo nebo příslušenství. Nákupní vozík lze kdykoli upravit přidáním nebo odstraněním článků. Chcete -li se dostat do pokladny, klikněte na nákupní košík a poté na tlačítko „do“.
 • Odesláním objednávky prostřednictvím online obchodu kliknutím na tlačítko „Pay now“ odešlete legálně závaznou objednávku. Potvrzujeme přístup vaší objednávky odeslané prostřednictvím našeho online obchodu e -mailem. V takovém e -mailu stále neexistuje žádné závazné přijetí příkazu, pokud není přijetí vysvětleno kromě potvrzení přístupu.
 • Smlouva dochází pouze v případě, že přijmeme vaši objednávku prostřednictvím našeho prohlášení o přijetí nebo doručením uspořádaných položek.
 • Pokud by doručení zboží, které jste si objednali, nemělo být možné, například proto, že odpovídající zboží není na skladě, odkazujeme na prohlášení o přijetí. V tomto případě nedojde k smlouvě. Okamžitě vás informujeme a okamžitě vás vrátíme.
 • Budete informováni o možných podmínkách doručení a možných omezeních doručení. Máte -li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat e -mailem na service@mysecondear.de Politika zrušení

  Pokud jste spotřebitelem, máte právo na stažení v souladu se zákonnými ustanoveními:

 • Právo na stažení
 • Máte právo tuto smlouvu zrušit do čtrnácti dnů bez důvodů.

  Doba zrušení je čtrnáct dní ode dne, kdy vy nebo třetí strana pojmenovaná, která není dopravcem, který se nebo se držel nebo se držel.

  Chcete -li uplatnit své právo na zrušení, musíte použít jasné vysvětlení (Z B. Dopis zaslaný poštou nebo e -mailem) o vašem rozhodnutí zrušit tuto smlouvu. K tomu můžete použít formulář pro zrušení vzorku, ale to není předepsáno. Můžete také elektronicky vyplnit a přenášet formulář pro zrušení vzorku nebo jiné jasné vysvětlení na našem webu (www.mysecondear.de). Pokud tuto možnost využijete, zašleme vám (např. E -mailem) potvrzení o přijetí takového zrušení.

  Chcete -li udržovat období zrušení, stačí, abyste poslali oznámení o výkonu práva na stažení před vypršením doba zrušení.

 • Důsledky zrušení
 • Pokud tuto smlouvu zrušíte, máme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají ze skutečnosti, že máte jiný typ doručení, než je ten, který jsme nabízeli , zvolili nejlevnější standardní dodávku) okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy oznámení o zrušení této smlouvy obdrželo. Pro toto splácení používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s nimi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; Za žádných okolností nebudete za toto splácení účtováni poplatky. Můžeme odmítnout splácení, dokud nebudeme zboží nevrátit, nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, v závislosti na tom, jaké je dřívější čas.

  Zboží máte okamžitě a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy, abyste nám poslali nebo předali. Uzávěrka je zachována, pokud odesláte zboží před termínem čtrnáct dní.

  Musíte platit pouze za ztrátu hodnoty zboží, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací s kvalitou, vlastnostmi a funkčností zboží, které není nutné.

  30 dnů záruky zpětného záruky

 • Skupina audiologické skupiny MySeconDear GmbH vám nabízí 30denní záruku zpětného zájmu peněz nad rámec zákonného práva na stažení. Takže máte 30 dní na testování zboží v klidu doma. Zkušební doba začíná zachováním zboží. Datum dodání poskytovatele logistické služby je datum přijetí zboží zákazníkem.
 • Pokud byste na rozdíl od očekávání neměli být 100%spokojeni, vrátíme plnou cenu nákupní cena . Za tímto účelem jste zodpovědní za odeslání e -mailu na adresu servis@mysecondear.de předem, že nám zboží pošlete zpět. Poté nám musíte zboží vrátit do 3 pracovních dnů. Datum přepravy je pro to rozhodující.
 • Z 30denní záruky zpětného zájmu peněz zahrnují všechny naslouchátka a příslušenství, které jsou součástí základního vybavení příslušné sluchadla. Veškeré další příslušenství se sériovými čísly jsou vyloučeny z 30denní záruky zpětného zájmu.
 • Neúplné výnosy dočasně vyloučí úhradu až do úplného návratu. Konzumace, jako jsou baterie a filtry, jsou schopna pouze úhradu jako uzavřené kolektivní obaly.
 • 30denní záruka pro zpětné peníze se nevztahuje na poškození vody. 30denní záruka zpět na peníze je také zcela vyloučena v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslného poškození zboží, za které z nich odpovídá jako zákazník.
 • Zkušební zařízení

  Zkušební zařízení nesmí zůstat se zákazníkem po přijetí déle než 2 týdny. Zkušební doba sluchových pomůcek se nemění, pokud jsou příslušenství v opravě během zkušebního období.

 • Přebíráme pouze zpáteční přepravu zkušebních zařízení v Evropě a z hodnoty 49 EUR. Převezmeme zpáteční dopravu s menším zbožím nebo mimo Evropu.
 • Podmínky doručení, platba pre -cash, uchování titulu

 • Máme nárok na částečné dodávky, pokud je to pro vás rozumné.
 • Dodací doba je kolem pěti až sedmi pracovních dnů, pokud není dohodnuto jinak. S výhradou nařízení v odstavci 3 - začíná závěrem smlouvy (viz § 2).
 • Pokud by měla být platba provedena předem při objednávce, smlouva je uzavřena jedinou věcí, která je provedena jedinou věcí, kterou poskytuje vaše bankovní údaje, a žádostí o platbu u nás. Pokud platba nebyla provedena po datu splatnosti a dalším připomenutím platby, skupina MySecondear Audiology GmbH rezignuje na uzavřenou smlouvu v důsledku nezaplacení. V důsledku toho není objednávka doručena ani ponechána k použití.
 • Pokud je zboží v dodávce a kvůli jejich vině nelze doručit ani po třech pokusech o doručení, vyhrazujeme si způsob, jak odstoupit od smlouvy a odečítat výdaje na přepravu při úhradě kupní ceny.
 • Dodané zboží zůstává až do úplné platby kupní cena v našem majetku podle §§ 449 bgb. /li>

  Přenos testu sluchu jako předpokladu pro dodání

 • Abychom vám doručili sluchové pomůcky , potřebujeme přenos slyšeného testu (tak -called zvukový audiogram? ). Pokud nám tento test nebyl zaslán do 30 dnů od potvrzení objednávky, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě by objednávka nebyla doručena. Pokud vám kupní cena již zaplatila, bude to vráceno.
 • sluchové pomůcky Od MySecondear Audiology Group jsou na vás individuálně stanoveny na základě testu slyšení. Pokud dojde k přecitlivělosti (tak -snášená hyperacusis nebo nábor), musíte nám před odesláním sluchadla říct.
 • Ceny a náklady na dopravu

 • Ceny za sluchové systémy a příslušenství lze nalézt na domovské stránce a v procesu check-out. Všechny cenové informace jsou v našem online obchodě Hrubé ceny včetně zákonné daně z obratu a vzniklé náklady na přepravu. Náklady na dopravu jsou uvedeny v našem cenové informace V našem online obchodě.
 • Pokud splníme vaši objednávku v souladu s oddílem 4 odst. 1 prostřednictvím částečných dodávek, vzniknou náklady na přepravu pouze pro první částečné doručení. Pokud jsou na vaši žádost provedeny částečné dodávky, vypočítáme náklady na přepravu pro každé částečné doručení.
 • Pokud efektivně zrušíte své smluvní prohlášení v souladu s oddílem 3, můžete požádat o úhradu již placených nákladů za přepravu (návratové náklady) podle zákonných požadavků (srov. Ostatní následky oddílu 3 odst. 2) .
 • Podmínky platby a zpoždění

 • Částka faktury pro prodej, služby a opravy je způsobena plátcem s doručením/doručením faktury. Částečné platby jsou možné pouze tehdy, pokud byly dohodnuty předem. Jsou v nedoplatcích s platbou nejpozději, pokud si nedovolují důsledky zpoždění do 14 dnů od data splatnosti a přístup k faktuře. To se nevztahuje, pokud prokážete, že za nepřítomnost platby nevedou odpovědnost. Částka faktury musí být vyplacena během výchozí doby. Výchozí úroková sazba je 5 procentních bodů nad základní sazbou za rok.
 • Pro zákazníky, kteří jsou pojištěni zákonem, odstavec 1, po obdržení faktury/zboží. Za grantu (váš vlastní příspěvek) platíte pouze rozdíl.
 • Zaplacení kupní ceny se provádí jednou platbou. Pokud byste chtěli provést platbu ve splátkách, kontaktujte servis@mysecondear.de. V případě poskytovatelů třetích stran, kteří byli pověřeni zpracováním plateb, se od těchto poskytovatelů vztahují obecné podmínky.
 • Můžete si vybrat kupní cena a náklady na dopravu podle vašeho výběru pro náš platební proces určený v online obchodě . V případě povolení nebo platby grantem Klarna, American Express, Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Shop Pay, EC/Maestro nebo kreditní karta, budeme v nejbližší době v době regulované v odstavci 1 uspořádat uspořádání odstavce 1 . S výjimkou zrušení se uděluje povolení také pro další příkazy.
 • ofsetování a právo na zadržení

 • Nemáte právo počítat proti našim nárokům, ledaže jsou vaše protinávrhy legálně zavedeny nebo nesporné. Jsou také oprávněni vyrovnat naše nároky, pokud uplatňujete komplikace nebo protinávrhy ze stejné nákupní smlouvy.
 • Jako kupující můžete vykonávat právo na zachování pouze tehdy, pokud váš protinávrh pochází ze stejné nákupní smlouvy.
 • Práva záruky

 • Jsme odpovědni za položky doručené za materiální nebo právní nedostatky podle příslušných právních předpisů, zejména § 434 a násl. BGB. Období omezení pro zákonné nároky na vady je dva roky a začíná dodáním zboží.
 • Každý prodejce zaručuje, že nás zaručuje pro určité články nebo záruky výrobce z určených položek nebo výrobců určitých položek, kromě nároků na materiální nebo právní vady ve smyslu odstavce 1. Podrobnosti o rozsahu těchto záruk výsledků z podmínek záruk, které mohou přiložit.
 • Pokud existují nějaké vady, které jsou rozpoznatelné při přijetí zboží, musíte je zobrazit ihned po zkoušce. Vady, které se nezobrazují včas, se považují za schválené a zboží bez vady. Pokud od převodu rizika neexistuje žádný materiální vada do šesti měsíců, věří se, že záležitost byla bez vady v případě přenosu nebezpečí (opak z § 477 BGB).
 • Vady musí být písemně hlášeny v textové formě v souladu s § 126b BGB.
 • Odpovědnost

 • Ve všech případech smluvních a nekontrakturní odpovědnosti v případě záměrů a hrubé nedbalosti v souladu se zákonnými ustanoveními o náhradu nebo náhradu za neúspěšné výdaje jsme k vám povinni ve všech případech smluvní a nekontrakční odpovědnosti.
 • V jiných případech jsme odpovědní pouze v jiných případech - pokud ne v odstavci 4 - pouze v případě, že dojde k porušení smluvního závazku, jehož splnění umožňuje řádné provádění smlouvy na prvním místě a že vy Lze pravidelně důvěřovat jako zákazník (tak -svolený kardinální závazek) a omezit na výměnu předvídatelného a typického poškození. Ve všech ostatních případech je naše odpovědnost vyloučena podléhající nařízení v odstavci 4.
 • Zejména neneseme odpovědnost za případy, které byly vytvořeny kvůli nesprávným přenášeným sluchovým testům, nebo jimi byly vyvolány jako zákazník. B. Ponecháním důležitých informací o přecitlivělosti.
 • Naše odpovědnost za poškození porušením života, těla nebo zdraví a podle zákona o odpovědnosti za výrobky zůstává výše uvedená omezení a vyloučení nedotčena.
 • Informace o systémech slyšení

 • Sluchátka nabízená skupinou pro audiologii Myscondear GmbH vám představují slyšící akusticians skupiny MyScondear Audiology Gmbh li>
 • Skupina Mysecandear Audiology Group GmbH nabízí poradenské schůzky s slyšení akustianů Za účelem nastavení sluchové pomůcky Po schůzce. Tato data se pak provádějí telefonicky nebo prostřednictvím videochatu. Sluchové pomůcky jsou stanoveny během jmenování na dálkové údržbě. Od data nákupu sluchové pomůcky po dobu šesti let sluchového systému prostřednictvím vzdálené údržby im kupní cena .
 • Datum poradenství, které nabízí skupina MySecondear Audiology Group GmbH, jsou spojena s velkým úsilím. Pokud si proto nejste schopni si všimnout dohodnutého data, musíte jej zrušit nejméně 24 hodin předem.
 • Posouzení ztráty sluchu přebírá kvalifikovaného akustika MySecondear slyšení. V případě vysokého stupně ztráty sluchu se výdělky a tisk uší konají na našem místě v Berlíně nebo jedním z našich akustiků ve vaší oblasti.
 • Poznámky k likvidaci baterií podle Battg

 • Baterie podle zákona o baterii (BATTG) je článek o spotřebě ve smyslu oddílu 92 odst. 1 BGB, protože její zamýšlené použití je ve spotřebě.
 • Baterie a baterie nelze zlikvidovat v domácím odpadu. Majitelé starých baterií musí být zaznamenáni v souladu s oddílem 11 odst. 1 S.1 Battg. Alkoholické baterie zařízení se zaznamenávají výhradně prostřednictvím sběrných bodů, které jsou připojeny ke společnému systému výběru nebo vlastnímu návratovému systému výrobce.
 • Batterie můžete buď poslat zpět k nám, nebo je vrátit zdarma. Jsme omezeni na přijetí baterií a baterií, které máme v našem rozsahu sami.
 • použitelné právo a místo jurisdikce

 • Zákon Federální republiky Německa se vztahuje na vyloučení zákona o prodeji OSN (CISG). Pokud jste předložili příkaz jako spotřebitel a nechte si svůj obvyklý pobyt v jiné zemi v době vaší objednávky, uplatňování povinných právních ustanovení této země není ovlivněna výběrem práva učiněného ve větě 1.
 • Pokud jste obchodníkem a sídlíte v Německu v době pořadí, je výhradním místem jurisdikce sídlem prodávajícího v Berlíně. Kromě toho se platná právní ustanovení vztahují na místní a mezinárodní odpovědnost.
 • Řešení sporů: Komise EU vytvořila internetovou platformu pro online spory. Platforma slouží jako kontaktní bod pro mimosoudní vypořádání sporů o smluvní závazky, které vyplývají ze smluv o nákupu online. Více informací je k dispozici na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr . Nejsme ani připraveni, ani povinni se účastnit postupu sporu před soustavním komisí pro spotřebitele.
 • Datum verze: 01.05.2022