Schallwahrnehmungsschwerhörigkeit: Definition, Ursachen, Therapie

Definice ztráty sluchu zvuku

Ztráta sluchu v oblasti vnímání zvuku je charakterizována skutečností, že samotný proces sluchu probíhá v souladu se standardními a akustickými signály jsou předávány z nervu sluchu do mozku. Problémy se objevují v samotném mozku, protože to nemůže správně interpretovat sluchové signály. To znamená, že tóny jsou teoreticky slyšet, ale přiřazení tohoto selže. V souladu s tím je zabráněno vnímání zvuku a dotčená osoba je masivně omezena v jeho chápání jazyka.

Ztráta sluchu vnímání zvuku způsobuje

Možné příčiny povědomí o zvuku jsou následující:

  • mrtvice
  • Zánět mozkového zánětu
  • Nádor mozku
  • roztroušená skleróza
  • krvácení mozku
  • malformace
  • Trauma mozku lebky

Zvukové vnímání terapie

Obecně má léčba vnímání zvuku Ludo špatnou vyhlídku na úspěch. Terapie spadají do oblasti logopety a zahrnují specifický jazyk a sluchový výcvik. Jak je předpověď úspěchu léčby do značné míry závislá na věku dotyčné osoby a rozsahu příslušného poškození.