Mysecandear Audiology Group GmbH

Regensburger Straße 5

10777 Berlín

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 30 3080 6040

E -mail: hallo@mysecondear.de

Internet: www.mysecondear.de


Zadané na okresním soudu v Berlíně-Charlottenburg, registrační číslo: HRB 213510 B

IK Number: 321104688

Název pozice "

Člen Berlínské komory řemesel, Číslo členství: 0136335

https://www.hwk-berlin.de/

Odpovědný za svůj vlastní obsah

Mysecandear Audiology Group GmbH podle § 55 RSTV & amp; § 5 TMG:

Bankovní údaje:

Mysecandear Audiology Group GmbH

Bank: Olinda Branch Germany

iban: DE23 1001 0123 9376 4513 92

BIC: qntodeB2xxx

ID DPH: DE327944695

Vezměte prosím na vědomí následující právní povinné informace: Komise EU provozuje platformu pro řešení sporů online. Toho lze dosáhnout pod ec.europa.eu/consumers/odr/ >

Skupina MySecondear Audiology Group GmbH není zodpovědná za obsah webových stránek, které jsou dosaženy odkazem a nebyly vytvořeny skupinou MySecondear Audiology Group GmbH. Jako poskytovatel obsahu je zodpovědná za obecné zákony pro váš vlastní obsah, který má připravená k použití. Je třeba rozlišovat mezi tímto vlastním obsahem, který odkazuje na obsah poskytovaný jinými poskytovateli. S externím odkazem má skupina MySeconDear Audiology Group GMBH „zahraniční obsah“ připraveno k použití. Za tento zahraniční obsah je odpovědný pouze tehdy, pokud o nich má pozitivní znalosti (tj. Nelegálního nebo trestného obsahu) a je technicky možné a rozumné zabránit jejich použití.

V případě externích odkazů a souvisejících křížových referencí je to vždy „živé“ (dynamické) odkazy. Mysecandear audiologická skupina GmbH poprvé zkontrolovala zahraniční obsah, ať už je spuštěno možným občanským nebo zločincem odpovědnost tím; tomu tak nebylo. Podle zákona není povinen neustále kontrolovat obsah, na který se ve své nabídce odkazuje na změny, které by mohly odůvodnit odpovědnost. Skutečnost, že konkrétní nabídka, na kterou poskytla vnější odkaz, spustí občanskou nebo trestní odpovědnost, odstraní odkaz na tuto nabídku, pokud je to technicky možné a přiměřené.